Centrum
Psychoterapii
i Psychoedukacji
w Olsztynie

Zakres oferowanej pomocy obejmuje, konsultacje, psychoterapię dorosłych, indywidualną i grupową, psychoterapię par, prowadzenie grup psychoedukacyjnych i grup rozwoju osobistego.

Konsultacja wstępna

– rozmowa, dzięki której poznam Państwa problemy, oczekiwania i będę mogła zaproponować odpowiednią formę pomocy

Psychoterapia indywidualna

– jest  procesem  poznawania  siebie, odkrywania potrzeb, pragnień, dążenia do harmonii w kontakcie w relacji z bliskimi.  To  regularne  spotkania,  których  celem  jest  rozwiązywanie  osobistych  problemów  i  dokonywanie  zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu

Psychoterapia par

– pozwala uzdrowić relacje między partnerami, pomaga wyjaśnić nieporozumienia, reakcje, znaleźć kompromisy i wyjścia z trudnych  sytuacji. To możliwość w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem. Sukces zależy od motywacji pary do pracy nad związkiem i gotowości do zmiany, skonfrontowania się z problemem. W czasie terapii uświadamiamy sobie, czego oczekujemy od partnera i związku i czy to jest możliwe

Konsultacja dla rodziców

– pomoc w problemach wychowawczych i edukacyjnych dziecka

– praca nad trudnościami wpływającymi na pełnienie ról rodzicielskich

Grupy, warsztaty, szkolenia

– to spotkania z większą ilością osób o podobnej lub jednakowej specyfice problemów. „Takie spotkania stwarzają okazję do przyjrzenia się swoim zachowaniom w szerszej perspektywie, poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem w grupie i korzystanie z doświadczeń innych jej uczestników”.

W zależności od zapotrzebowania oferuję: szkolenia, grupy psychoedukacyjne i grupy rozwoju osobistego.